Hur bra är din kommun på att ta emot flyktingar?

Kolla hur din kommun står sig här: